nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Український сегмент ЖЖ знелюднів. Рідкі пости, мляві коментарі. Зайдеш куди-небудь, грайливо простягаючи вже підгулявшу кутю, намагаючись розворушити підгулявшими жартами, мовляв, чого кислі такі, свято продовжується! Ні, відмахуються немов від набридливої мухи, іронізують, ледь стримуючи роздратування. За інших обставин так і подумав би, що лежать всі, як удави, перетравлюючи різдвяну шинку та ковбик і набридливе дзизчання в цій ситуації мало доречне. Але знаю, що зараз не це. Зараз- Соркін. Соркін... Соркін... Соркін... Бо вже набридло почувати себе собакою, яка гавкає на караван, що мовчи, з гідністю прямує мимо. Собаки втомилися і знесилено дивляться на верблюдів. Справді, скільки ж можна? Президент з двома судимостями, прем'єр- міністр- росіянин, міністр оборони- росіянин, міністр освіти- українофоб. Тепер ще й голова Нацбанку не лише росіянин, але й близький родич керівництва "Газпрому". Можна, звичайно, пофантазувати, що Соркін- наш Павлік Морозов, якого ми ще будемо оспівувати в думах, але давайте дивитися правді у вічі- ми впевнено і невідворотно прямуємо в обійми північно- східного брата. Не зважаючи на всі запевнення діючих керманичів про європейський курс і власну недовіру- тут вже все їхнє, невже ж вони своє комусь віддадуть? Вже віддають. Ще кілька років і будемо в Митному союзі, а більшого Москві й не треба поки що. Чи буде нам гірше? В економічному плані- ні. Дешевий газ, пільгові умови на величезних ринках збуту, де, на відміну від Європи, нашу продукцію ще потребують. Кредити і дотації. До нас навіть не будуть ставитися як до окупованої країни, бо вони нас іншим народом не вважають. Навпаки, будуть, як Чечні, давати багато грошей, щоб сиділи ситі і задоволені та не рипалися. Що ми втратимо? Та майже нічого. Лише себе і почуття власної повноцінності. Варто нам буде лише десь обмовитися, що ми і самі класні пацани, як нам тут же й нагадають, як ми погралися в незалежність, нічого не досягли, все зруйнували і прибігли проситися назад.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios