nik_adams: (star)
[personal profile] nik_adams
15 лютого 2013 року активісти ВО "Свобода" на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошніченком зруйнували пам'ятник В.І. Леніну в центрі міста Охтирка, Сумської області. В селі Жовтневе, Решетилівського району, Полтавської області обезголовили скульптурну групу "Ленін і Крупська", причому Надію Констянтинівну теж не пожаліли. Таким чином "свободівці" розпочали кампанію боротьби з комуністичною ідеологією, яку Олег Тягнибок, пройшовши до Верховної Ради, проголосив першочерговою задачею своєї партії. Сама по собі ідея боротися з комунізмом в країні, де комуністів вже не лишилося навіть серед комуністів особисто мені видається дивакуватою, але бог з ним. В решті решт символи соціалістичної епохи виглядають, м'яко кажучи, недоречно там, де обливаючись кривавим потом будуют капіталізм, як і всі ті вулиці імені щорсів, ворошилових, бонч-бруєвичів, які до даної місцевої не мають ніякого відношення. Не зважаючи на здійснення такої, здавалося б, корисної і благородної місії, "свободівці" від мешканців Охтирки та Жовтневого не дочекалися. Навпаки, невдячне бидло ремствує і погрожує повідривати відновлювачам історичної справедливості найрізноманітніші частини тіла. Маю визнати- цілком обгрунтовано. Справа в тому, що є як мінімум дві вагомі обставини, які пояснюють, чому члени ВО "СВОБОДА" мудаки. Перша: діяльність будь- якої опозиції в будь- якій країні ґрунтується на принципі "чим гірше, тим краще". Тобто, чим гірша ситуація в країні, тим більше у опозиції шансів після наступних виборів перетворитися на владу. В нормальних країнах негатив опозиції врівноважується стараннями влади зробити життя своїх громадян якомога кращим і комфортнішим, щоб, відповідно, залишатися при владі якомога довше. У нашому ж випадку, коли від влади добра не дочекаєшся, ваші перформанси, хлопці, не політика, а знущання. В чому негатив конкретно дій ВО "Свобода" проілюструє друга обставина. Так сталося, що будь-яке конкретно взяте місто, містечко, село, які партійні функціонери розглядають виключно як арену політичної боротьби, для мешканців цих населених пунктів є ДОМІВКОЮ. А для дому що головне? Щоб було чисто, комфортно, затишно. Порожні ж постаненти, зламані пам'ятники, кострубаті надписи чорною фарбою на фасадах будинків не додають ні того, ні іншого. Саме тому не видно захоплення в очах охтирчан і жовтневчан. Це приблизно те ж саме, якщо хтось прийде до вас додому, насере посеред хати і приліпить згори табличку з яким-небудь актуальним гаслом. Як виглядає запропонований "свободівцями" затишок допитливий читач може глянути під катом місто Конотоп, фото різних років радченко Один з братів Радченків ленін бил Тут Леніна зняли ще за першої хвилі декомунізації, постамент чекає достойного кат Іншому Радченку пощастило більше бик теж, здається, Радченко І ні, я не вважаю, що вони дурні і не розуміють, що роблять.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios