nik_adams: (star)
[personal profile] nik_adams
А доки я ще не теліпаюсь десь на ліхтарі, хотілося б, користуючись нагодою, поговорити з вами про цей роман. Шолохов почав писати "Тихий Дон" в двадцять з невеличким хвостиком років, але, не зважаючи на юний вік автора, роман вийшов надзвичайно зрілим. Громадянська війна сприяла ранньому дорослішанню. Учора ти ще витирав з уст непросохле молоко, сьогодні керуєш дивізією і вирішуєш долі сотень випадкових людей, а вже завтра твоє м'ясо тягають ворони південними степами. Плюс, звичайно ж, талант. Живописні пейзажі придонньо гармоніюють з динамічними батальними сценами і внутрішніми переживаннями героїв -- згідно кращих традицій класичного реалізму (а ніякого не соц, нехай не вигадують), все, як книжка з літературознавства пише. Тисячі сторінок автентичних описів життя, побуту, традицій, кохання, могли б зробити твір нудним і відбити назавжди охоту до читання, але ефект кардинально протилежний. Все таки українська частка шолоховської крові зіграла свою роль, без сумніву. Отож, Область Війська Донського. Шмат станової і внутрішньої свободи серед безкрайньої Російської імперії. Військові і землероби в одному флаконі, які так само легко хапаються як за плуг так і за шашку, при цьому чітко відмежовуючи себе і від росіян, і від українців, як від залежних мужиків. Донські козаки, на відміну від запорожців, змогли захистити свої привілеї. Нормальний радянський письменник яскраво описав би, як козаки радо і з піснями зустріли більшовицьку владу і в нерівній боротьбі подолали супротив зрадників інтересів простого народу- кулаків. Але Шолохов пішов тернистим шляхом і чесно описав, що ні про яку підтримку більшовиків не йшлося, бо останні несли з собою не звільнення, а суттєве обмеження козацьких прав, тому антибільшовицьке повстання було масовим і всеохоплюючим, а професійні військові, загартовані в горнилі Першої світової легко громили як Червону, так і Білу гвардії, звільнивши свої споконвічні землі і встановивши свою владу. звідси самі собою напрошуються висновки, що мова йшла не про класову боротьбу, а про окупацію донських земель військами Радянської Росії. Здавалося б, що ще треба, щоб роман заборонити, а зухвалого автора на віки вічні відправити відпочивати кудись значно північніше за Ростовщину, що відповідальні радянські літератори і збиралися зробити. Але особисто товариш Сталін вступився за твір і дав добро на друк, а пізніше, в 1931-му, захистив і третю книгу роману, коли, здавалося б, Шолохова не могло б врятувати навіть диво. А в 1965-му Шолохов отримує за "Тихий Дон" Нобелівську премію і це був єдиний випадок, коли радянська влада одобрила вибір ворожого капіталістичного табору. Загадка? Загадка. Звісно, не обійшлося тут без впливу щасливої зірки під якою народився Михайло Олександрович і яка свого часу захистила молодого командира продзагону від незадоволених продрозверсткою козаків, і відвела руку махновців, коли він потрапив до них в полон, потім оборонила вже від самих більшовиків, коли його судила "трійка" за перевищення службових повноважень при проведенні заготівок. Але, на мій погляд, причина успіху роману не тільки в щасливій долі. Справа в тому, що епопея не антибільшовицька. Шолохов неупереджено, не стаючи ні на чий бік, просто і чесно розповів, як все було насправді в тій кровопролитній, жорстокій боротьбі. Але і це не головне. Хіба мало письменників писали чесно, але це не врятувало їх від загибелі в застінках НКВС та ГУЛАГу. На мій погляд, головним, що дало зелене світло публікації "Тихого Дону", стало те що Шолохов з притаманним йому талантом описав приреченість боротьби проти Радянської Росії і саме почуття приреченості і втоми від боротьби стало тим, що визначило настрій епопеї. Єдине, в чому дещо злукавив автор так це те, що залишив Григорія Мелехова живим, закінчивши роман поверненням головного героя додому, в обійми рідних. Харлампія Єрмакова, який став прототипом Мелехова і майже повністю повторив його життєвий шлях в 1927-му році все таки розстріляли.


Posted via m.livejournal.com.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 07:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios