nik_adams: (star)
[personal profile] nik_adams
Колись давно знав я одного Віталія. Скажу відразу, не тією Віталік був людиною, за знайомство з якою долі ставлять могорич, та що там толерувати - був він відвертим закінченим мудаком. І от одного чудового дня, мрія Віталіка (на відміну від аналогічної мрії українського народу) здійснилася і він потрапив до Європи. Всі з полегкістю зітхнули, але ненадовго. В мерехтливому сяйві італійських зірок, під ніжний шепіт хвиль Адріатики, в очікуванні оральних ласк від щойно знятої місцевої повії, Віталік раптом помітив, що жриця кохання намагається скористатися гігієнічною серветкою і з криком: "Ти что, брезгуешь?!" показав їй, як наш десант поводиться з такими фіфами. Звісно ж, Віталю депортували без права повернення і з того часу він досить комфортно почувається в рідній стихії. Це я от до чого веду - неможливо стати частиною Європи перетнувши якусь там умовну лінію чи підписавши папірець. Не нам, українцям, пояснювати ціну таким підписам, скільки вже їх було підписано за 22 роки... Європа, як і розруха, в головах. В думках, діях, прагненнях. А що у нас у головах? Досить часто доводиться чути від різних людей, що Янукович - нелеґітимний Президент, окупант і, навіть, зрадник. Боже збав, людоньки! На мою думку, таке можуть говорити або відверті брехуни, або наївні самодури. Хотілося б їм нагадати, що Віктора Федоровича абсолютно чесно, прозоро і конституційно обрав більшістю голосів народ України, тому його вибір- це, об'єктивно, вибір українського народу. Вибір, який ми зробили в 2010-му році, прекрасно усвідомлюючи, кого ми обираємо. Ми всі стомилися від брехні, тож давайте будемо чесними хоча б перед собою - в тому стані, в якому зараз в загальній масі перебуває Україна, нам нічого робити в Європі. Демократичні цінності, шанування закону, все те, за що ми любимо Європу і прагнемо до неї, насправді, впирається в одне - в самоповагу. А тепер, поклавши руку на серце, скажіть мені чи є хоч краплина самоповаги у народу, який своїм лідером обрав двічі судимого бандита? Ще є міф, який своїм корінням сягає у споглядання знайомої і милої всім українцям картини, де зображена мати з лозиною, яка виглядає біля перелазу, коли вже та дочка намилується з козаком біля криниці і повернеться додому. У свідомості багатьох українців Європа уявляється саме такою матір'ю, яка терпляче чекає, коли ми вже перегуляємо і повернемося в її затишне лоно, щоб потім обдарувати нас новітніми технологіями, дармовими кредитами і безвізовим режимом. Знову помилка. Європейці, в першу чергу, прагматики і державники, тому чудово розуміють, що демократичні цінності - це страва для внутрішнього вжитку і максимум, що вони можуть запропонувати країнам третього світу- це наліпку з надписом "made in Europe" на кабальних торговельних угодах або ракетах класу "повітря- земля". Як патріот патріота я їх розумію, тут нічого особистого, це лише питання виживання в нашому жорстокому світі. І на рівних вони спілкуються лише з рівними, з тими, хто хоче і може захищати свої інтереси. Так, Європа могла б постачати нам чудові і якісні товари, стимулюючи нас до розвитку свого виробництва. Але навіщо це їм, якщо вони можуть постачати нам свій непотріб під виглядом якісного товару давши на лапу українському чиновнику з відповідного контролюючого органу? Вони там на заході хто завгодно, але не дебіли. Так, вони б могли інвестувати кошти в нашу економіку, будувати тут високотехнологічне виробництво, але навряд чи будуть це робити в країні, де ніхто не дасть гарантії, що завтра твій завод не забере собі просто так якийсь друг Сім'ї. Бігти, спотикаючись до Європи, щоб утекти від Росії і потрапити з однієї дупи в іншу не вихід та й не втечеш від себе. Давайте спочатку станемо європейцями і тоді буде сенс про щось розмовляти. А поки що, як казав один книш, "Мовчи та диш". Щоправда, в цій конкретній ситуації Віктор Федорових здивував навіть мене. Ну як можна бути таким клоуном?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios