Діана

Jun. 10th, 2014 11:15 pm
nik_adams: (star)
[personal profile] nik_adams
http://nazavzhdy.livejournal.com/475828.html

На війні, як на війні. СУП заблокував блог Діани Макарової http://diana-ledi.livejournal.com . Українським та й багатьом іншим користувачам ЖЖ нема сенсу її представляти. Саме завдяки її самовіддачі, безсонним дням і ночам, підірваному здоров'ю українські блоґи- хутірці, такі самодостатні і відморожені, почали спілкуватися між собою, об'єдналися в єдину спільноту, а до ЖЖ струмками і ріками потекли люди з інших соцмереж. Саме вона кропітко і дбайливо вишукувала і відбирала справжні діаманти серед тисяч постів і чи не найбільше за всіх раділа своїй знахідці. Яким далеким зараз це все здається... Я не зустрічав більшу патріотку України і ЖЖ, патріотку не на словах, а на ділі. Чи є при всьому цьому Діана ворогом Росії? Я навряд чи пригадаю хоча б один її пост написаний українською мовою. Всі, як один- достойні взірці мови Пушкіна та Єсєніна, вона справді уміє класно писати і ніколи не соромилася користуватися цим даром. Та навіть не в цьому справа. Я достатньо давно знаю Макарову, щоб з упевненістю сказати, що Росію вона любить всім серцем, як і я. І що серед росіян у неї не менше друзів, ніж серед українців. Так само впевнено можу сказати, що вона ненавидить. Брехню, підлість, несправедливість, боягузтво. Звісно, скажете ви, цього ніхто не любить. Але у Леді ця нелюбов жорстка і непримирима. І саме з цим вона боролася на Майдані і продовжує боротися далі. Аж ніяк не з Росією. Не наша вина, що останнім часом, спрямовуючи свій погляд у бік Росії, ми все частіше натикаємося на саме такі, не гідні людини, якості.

Мені зараз важко підбирати цензурні вирази, щоб висловити свої думки і почуття. Ви не з тим боретеся, панове з СУП. Точно не з тим. Те, що ви зробили з нашою Росією і нашим ЖЖ- на це неприємно дивитися, з цим неприємно жити поряд.
Фейсбук Діани-- https://www.facebook.com /diana.maka rova.37
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios