nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Особисто я вважаю Віктора Януковича одним з найчесніших політиків України. Ні, справді, я не іронізую. Справа в тому, що за весь час Віктор Федорович жодного разу навіть не намагався мене обманути, втім, як будь-кого іншого. Так, він постійно говорить, що йому не байдужа доля своєї країни і її народу, що він і його команда ночами не сплять, а думають, як би ще покращити життя громадянам України. Так, він бреше, але ж він бреше чесно, не для того, щоб когось ввести в оману. Йому самому смішно від своїх слів і він навіть не намагається приховати іронічну посмішку. "Любі співгромадяни,- ніби промовляє цей кривий оскал. Ви чудово розумієте, що мені начхати на вас і на вашу державу, а верзу нісенітниці я тому, що так принято. Та й куди мені когось обманювати- всі все про мене чудово знають. Якщо ви цього не розумієте, якщо ви не читаєте по губах- то ваші проблеми, я не винен." І я з ним цілком згоден- якщо людина недоумок, то ніякий політик їй нічим не допоможе. Мені ні в чому дорікнути Януковичу- всі чудово знали і розуміли за чим він йде до влади, він цього аж ніяк не приховував, однак український народ обрав Президентом саме його. То які можуть бути до нього претензії? <Інша справа опозиція. Вони промовляють до мене з ясними очима, чесними обличчями, палкими і правильними речами. Вони лізуть зі своїми брудними ногами до мене в душу, грають на моїх почуттях, маніпулюють моєю свідомістю, беруть "на слабо" і дорікають в інертності, викликаючи у мене почуття провини. Однак мета у них та ж сама, що і в Януковича і їм так само начхати на будь- чиє майбутнє, крім свого. Вони чинять найстрашніший злочин- гвалтують мою довіру і, що ще гірше, довіру не лише до них, а і до влади, і до опозиції, і до держави взагалі. Те, що біля Українського дому зараз не багатотисячний натовп, а десяток доведених до відчаю людей, вина не Януковича і не міліції, яка ніби-то намагалася когось там розігнати, а тих, хто позиціонує себе опозиційними силами. Не можна вбивати довіру.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 03:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios