nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Якось, років зо 3 тому, трапилось у нас вбивство. Хтось забив самотню бабусю в сусідньому селі, покрав різний металевий дріб'язок і зник, як це звичайно буває, в невідомому напрямку. Розкривати "висяк" зібрали всіх "дурних, хворих, ходячих", як полюбляє говорити перший зам, загальною кількістю близько 40 чоловік. Щоб вивезти таку армію в район у відділі мались два легкових автомобілі і їх ввічливо уступили особам жіночої статі. Чоловічій було наказано добиратися власними зусиллями і дільничні інспектори вирішили йти пішки, благо від околиці міста до того села, та якщо полем, вийде не більше 7 кілометрів. За для настрою взяли трьохчверткову горілки (звісно для настрою, що таке 0,75 на дев'ятьох здорових чоловіків?) і далі йшли містом веселою галасливою юрбою. Вася голосно на весь мікрорайон (він не вміє розмовляти тихо) розповідав анекдот з матюками, хтось сміявся, хтось лузкав насіння. Все це супроводжувалося криками якогось занадто нервового громадянина похилого віку, який визираючи з балкону люто махав в наш бік кулаком та викрикував: "Я б вас усіх порозганяв би нахуй!!!". Йому відповіли зневажливим улюлюканням і пішли собі далі. Вийшовши в поле, неквапом прикінчили пляшку і щоб надолужити згаяний час вирішили піти ще більше навпростець і зрізати через кущі. Хвилин через 5, звичайно ж, заблукали і вийшли до якогось струмка, який виявився неподоланною водною перешкодою. Ще близько години намагалися штурмувати його, зводячи місток та шукаючи броду, але марно і врешті решт пішли в обхід (як справжні пірати, сказав Вася). Ця сумна історія закінчилась щасливо, дільничні благополучно дійшли до керівного штабу і того ж дня вбивцю вирахували, а ще через три дні затримали на дачах, де той прийшлий нещодавно звільнений з місць позбавлення волі переховувався. Брехати не буду, жодної заслуги наших героїв в цьому звісно ж не було. І з тим дідком на балконі я цілком згоден. Розігнати б весь цей цирк нафіг...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 03:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios